INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DOWOZÓW

Szkoła Podstawowa 2 maja ma dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dlatego w poniedziałek nie będzie organizowanych dowozów.