INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z DOWOZÓW

W czasie ferii zimowych, od 30.01. do 10.02. nie będą organizowane dowozy. Młodzież szkolna przebywa na feriach zimowych.