INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ

ROZPOCZĘCIE PRACY ZDALNEJ

Logopeda prosi, aby dzieci objęte terapią logopedyczną ćwiczyły to, nad czym pracowały w przedszkolu. Materiał do ćwiczeń każde dziecko ma w swoim zeszycie. Rodziców natomiast prosi o to, by przypominali i zwracali uwagę na prawidłową wymowę głosek u tych dzieci, u których jest ona utrwalana w mowie spontanicznej.
Nowe propozycje ćwiczeń dla dzieci będą wysyłane w wiadomościach, na podane przez Państwa adresy e-mail.

 

PODSUMOWANIE PRACY ZDALNEJ

Od momentu rozpoczęcia zdalnego nauczania na adresy mailowe rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne wysyłane są ćwiczenia logopedyczne. Są one dostosowane do konkretnego dziecka. Zakres ćwiczeń obejmuje to, co dziecko ćwiczyło w przedszkolu.

Dziękuję WSZYSTKIM RODZICOM, którzy mimo zaistniałej sytuacji podejmują trud pracy ze swoimi dziećmi. Rozumiem, że nie jest to proste. Jednocześnie proszę, aby zwracać uwagę dzieciom na prawidłową wymowę głosek, które już potrafią prawidłowo artykułować w mowie spontanicznej. Dziękuję za życzenia świąteczne i pamięć.

Dziękuję również DZIECIOM, które wykonują przekazywane im ćwiczenia i przesyłają zdjęcia. Bardzo miło jest WAS zobaczyć (chociaż na zdjęciu). Pracujcie tak dalej!!! Pozdrawiam WAS

E. Czauderna

Zdjęcia można zobaczyć w galerii