INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY I – MISIÓW

Informujemy, że grupa I ma utworzoną na aplikacji Messenger grupę do kontaktu z rodzicami pod nazwą Grupa I MISIE. Wychowawczynie grupy I proszą o odnalezienie tejże grupy i dołączanie się rodziców.