DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU NAUKI W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

deklaracjeRodzice, których dzieci w przyszłym roku szkolnym będą kontynuowały naukę w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2019/2020. Wydrukowaną deklarację otrzymał każdy rodzic (dzieci dojeżdżające dostały deklaracje do zeszytów kontaktów). W razie nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się po druk. 

Od 25 lutego 2019r. można składać deklaracje tylko u p. Lucyny Woźniak lub p. Arletty Piechnik  (sala nr 22 na I piętrze). Termin składania do 04 marca 2019r. do godz. 16:00.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W W/W TERMINIE
JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ
Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci, które obecnie do niego nie uczęszczają trwać będzie od 04 marca do 22 marca 2019r.

Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami powinny ukazać się do końca obecnego tygodnia. Będą do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub w wersji wydrukowanej z sali 22 w przedszkolu.