INFORMACJA O DOWOZACH

W poniedziałek 31 października 2022 r. szkoła ma dzień wolny od zajęć. Nie będą organizowane dowozy.