Informacja o dowozach

21491991-red-exclamation-mark-cartoon-character-pointing-with-finger-stock-photo

Drodzy rodzice informujemy że, dnia 23 stycznia 2018 roku tj. wtorek – ODBIÓR DZIECI INDYWIDUALNY. Natomiast dnia 24.01.2018, tj. środa, prosimy o indywidualny odbiór dzieci jadących po 7 lekcji, czyli kurs Borówna-Lipnica Górna- 14:05, Działy – godzina 14:05, oraz 14:20 Krasna Góra. Dziękujemy.