INFORMACJE DLA RODZICÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

I. Podział dzieci na grupy, zajęcia dydaktyczne i dodatkowe

grupa I – MISIE 3-latki (25 osób), wychowawca mgr Joanna Grabarz, nauczyciel uzupełniający mgr Beata Pajor, pomoc nauczyciela Alicja Michałek

grupa II – MOTYLKI 4- latki (25osób), wychowawca  mgr Joanna  Zych, nauczyciel uzupełniający Renata Kurek, pomoc nauczyciela Ilona Nowak

grupa III – PSZCZÓŁKI 4,5- latki (25 osób), wychowawca mgr Paulina Wymazała, nauczyciel uzupełniający mgr Beata Pajor

grupa IV – PROMYCZKI 5-6 latki (25 osób), wychowawca Lucyna Woźniak,  nauczyciel uzupełniający lic. Renata Kurek

grupa V – SÓWKI 6-latki (25 osób), wychowawca mgr Arletta Piechnik, nauczyciel uzupełniający mgr Monika Kruk.

grupa VI – KOTKI 3,4,5,6- latki (25 osób) (oddział zamiejscowy – Lipnica Dolna), wychowawca mgr Renata Krzyżak, pomoc nauczyciela Wioleta Kobisz

W każdej z grup odbywać się będą zajęcia z:

Religi – s. mgr Dorota Kędziora 2 x w tygodniu po 30 minut

Języka angielskiego – mgr Bernadeta Motak 2 x w tygodniu po 30 minut

II. Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest od godz. 700 do 1600 . W Lipnicy Dolnej od 8:00 do 13:00. Bardzo proszę o punktualne odbieranie dzieci z przedszkola – według umowy, jaką Państwo podpiszą na zebraniach grupowych. Oprócz umowy trzeba będzie uzupełnić szereg innych dokumentów – prosimy o zabranie na zebranie własnego długopisu. Dodatkowe formalności, będą mieli do uzupełnienia rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko zostało objęte dowozem szkolnym.

Podstawa programowa wychowania  przedszkolnego będzie realizowana w godz. 8-13 we wszystkich grupach a co się z tym wiąże, to jest bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Każda ROZPOCZĘTA GODZINA poza podstawą programowa wiąże się z naliczeniem opłaty 1 zł/godz.

Posiłki w przedszkolu w Lipnicy Murowanej:

ŚNIADANIE  815 – 930

Po śniadaniu w każdej grupie odbywają się zajęcia dydaktyczne, które trwają u dzieci młodszych około 15 – 20 min., u dzieci starszych 5 i 6 letnich 2 x po 30 min, czas ten oczywiście może ulec wydłużeniu i zależny jest od skupienia dzieci. Po zajęciach dzieci bawią się swobodnie; zgodnie z wytycznymi będziemy jak najczęściej wychodzić na place zabaw przy przedszkolu i nad Uszwicą. Plac zabaw nad Uszwicą został uporządkowany i zabezpieczony do zabawy dzieci przedszkolnych.

OBIAD  11:40 – 13:00

Po obiedzie dzieci leżakujące, zapisane do godziny 15:00 i 16:00 idą do sypialni, gdzie odpoczywają do godziny 14:30. Pozostałe dzieci odpoczywają w salach relaksując się przy muzyce i słuchając bajek. Dzieci dojeżdżające odprowadzane są do autobusu zgodnie z harmonogramem.

PODWIECZOREK 14.30

Dzieci zapisane do godz. 15.00 obowiązkowo korzystają z podwieczorków,. Po nim dzieci bawią się na sali i oczekują na rodziców. Do godz. 1600 dzieci rozchodzą się do domu.

Przedszkole zapewnia żywienie zbiorowe w związku z tym nie ma możliwości prowadzenia zindywidualizowanych diet. Oczywiście w miarę możliwości dostosowujemy się do potrzeb dzieci np. jesteśmy w stanie wykluczyć nabiał lub pojedyncze składniki, na które dzieci maja alergie.

III. DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA

Zachęcamy, aby każdy rodzic zainteresowany edukacją przedszkolną swojego dziecka zapoznał się                   z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola; są nimi:

Statut przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2019-2024

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, która zawiera cele wychowania przedszkolnego                    i obszary działalności edukacyjnej przedszkola.

Roczny plan pracy przedszkola – w tym roku dotyczy literatury dziecięcej i czytelnictwa.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiczną w przedszkolu obowiązuje PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19. Na zebraniach grupowych zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z dokumentem. Bardzo ważne jest, aby wszyscy Rodzice zapoznali się z zasadami zawartymi w procedurze dostępnej na stronie internetowej przedszkola i w holu przedszkola. Wszyscy dorośli opiekunowie dzieci są BEZWGLĘDNIE ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA PROCEDURY.

IV. Praca dydaktyczna

Zgodnie z podstawą programową zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie ich.

Dla dzieci 6-letnich wychowawcy grup przeprowadzą diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole i zapoznają z nią rodziców – w listopadzie i do końca kwietnia. Wszystkie pozostałe dzieci poddane będą obserwacji.

Do pierwszej klasy mogą być również uczęszczać dzieci 6-letnie, takie dziecko również powinno być poddane diagnozie przedszkolnej. Jeżeli którykolwiek, rodzic już teraz na początku roku rozważa wcześniejsze posłanie dziecka  pięcioletniego do pierwszej klasy, proszę, aby to zgłosił do wychowawcy grupy do 30 września.

Nauczyciele systematycznie będą informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, będą również informować o sukcesach i kłopotach dzieci. Można nas zawsze zapytać o dziecko, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Na dłuższe rozmowy wychowawcze proszę umawiać się z nauczycielem poza godzinami dydaktycznymi.

Rekomendujemy kontakt z nauczycielami poprzez kanały elektroniczne: emaile, zamknięte grupy na Messengerze, telefonicznie.

Programy wychowania przedszkolnego.

W obecnym roku szkolnym pracujemy w oparciu o dwa Programy Wychowania Przedszkolnego zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego:

Grupy I, II, III, IV i VI – „ZABAWY Z PORAMI ROKU” Program Wychowania Przedszkolnego autorzy: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska – Baraniuk, wydawnictwo Podręcznikarnia

Grupa V – „TREFLIKI W PRZEDSZKOLU” Program Wychowania Przedszkolnego autor: Dorota Kossakowska, wydawnictwo Podręcznikarnia

Od czterolatków proponujemy Państwu i dzieciom pakiety pomocy dydaktycznych i książeczek do pracy w przedszkolu. Dokładny koszt wychowawcy poszczególnych grup podadzą na zebraniach grupowych.

W przedszkolu pracuje logopeda – pani Elżbieta Czauderna w wymiarze ½ etatu. Na zebraniach grupowych zostaną Państwo poproszeni o zgodę na wykonanie badań przesiewowych w kierunku wad wymowy.

V. Ubezpieczenie dzieci NNW

Od wielu lat ubezpiecza nas firma Hestia.

W tym roku ofertę ubezpieczeniową wybierze Rada Rodziców. Niezależnie od wyboru ubezpieczyciela ubezpieczenie grupowe dzieci od nieszczęśliwych wypadków obejmuje okres od 1 września 2020 r.                    do 31 sierpnia 2021 r. 24 godziny na dobę w przedszkolu i poza nim. Ubezpieczenie dzieci nie jest obowiązkowe. Składka w ubiegłym roku wynosiła 35 zł.

VI. Wybór Rady Rodziców

Zadania Rady Rodziców – określone są w statucie.

W poprzednim roku szkolnym Rodzice wpłacali na Radę rodziców dobrowolną składkę 15 zł od dziecka. Zebrane środki przeznaczane były m.in. na zakup słodyczy na Pasowanie na Przedszkolaka,  zakup zabawek i gier do poszczególnych grup, wsparcie imprez przedszkolnych itp.

VII. Działalność opiekuńcza i wychowawcza przedszkola

Dzieci przychodzą do przedszkola, zostawiają ubranie w szatni, przebierają pantofle i idą z rodzicami do swojej sali. Prosimy, aby rodzice szybko i pewnie żegnali się z dziećmi i nie wchodzili z nimi na sale. Ułatwi to adaptację dzieci do nowych warunków w przedszkolu.

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola swoich posiłków, napojów oraz słodyczy, zapewniamy pełne wyżywienie. Dzieci są również w razie potrzeby w każdej z sal będą piły wodę. Wyjątkiem są np. urodziny.

W tym roku niestety dzieci nie mogą również przynosić żadnych zabawek, co związane jest z zachowaniem reżimu sanitarnego.

VIII. Odpłatność za żywienie i pobyt

Od godz. 800 do godz. 1300  dzieci korzystają z opieki bezpłatnej. Za godziny dodatkowe odpłatność wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną jako 60 min. Z odpłatności za pobyt zwolnione są dzieci 6-letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego. Opłatę za pobyt reguluje się za poprzedni miesiąc zgodnie z ilością godzin obecności dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi.

Opłata za żywienie – stawki dzienne:

  • Śniadanie + obiad 4 zł
  • Śniadanie + obiad + podwieczorek 5 zł

Za żywienie dziecka płaci się „z góry” – nieobecności są odliczane w kolejnym miesiącu.

OD MAJA OPŁATY NALEŻY PRZELEWAĆ NA KONTA BANKOWE UWAGA!!! INNE DLA OPŁAT ZA ŻYWIENIE, INNE DLA OPŁAT ZA POBYT.

Numery kont otrzymają Państwo przy pierwszej wpłacie. Są również dostępne na stronie internetowej i w holu.

W miesiącu wrześniu do 10 zapłacicie Państwo za żywienie za cały miesiąc.

Jeżeli zdarzy się, że dziecko we wrześniu będzie nieobecne – to odliczenia będą w październiku.

Natomiast za godziny pobytu we wrześniu płatność będzie dopiero do 10 października, gdyż musimy wiedzieć ile godzin pobytu będzie dziecko obecne we wrześniu.

Dla Rodziców w trudnej sytuacji materialnej lub losowej istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za śniadanie i obiad. Informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy w Lipnicy Murowanej.

IX. Regulamin odbierania dzieci i regulamin dowozu.

Harmonogram dowozów dostępny będzie na stronie internetowej i w wersji papierowej w przedszkolu. Dzieci przedszkole będą dojeżdżały od  10 września. Każdy rodzic, który będzie miał taką wolę, aby dziecko korzystało z dowozu szkolnego, ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM DOWOŻENIA DZIECI, podpisania oświadczenie o zapoznaniu się  z nim oraz  musi wystąpić do Wójta Gminy z podaniem o objecie dziecka dowozem.

ZA DZIECKO RANO ODPOWIADA RODZIC DO MOMENTU WSIADANIA DO AUTOBUSU.

PO POŁUDNIU MUSI OCZEKIWAĆ NA DZIECKO RODZIC LUB JEDNA OSOBA DOROSŁA UPOWAŻNIONA PRZEZ RODZICA.

PROSIMY O ZACHOWANIE PORZĄDKU PODCZAS WSIADANIA I WYSIADANIA ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.

PROSIMY O NIEODBIERANIE DZIECI Z PRZYSTANKU ZA SZKOŁĄ.

X. Organizacja pracy

  • Dzieci przynoszą do przedszkola pantofle (podpisane), UBRANIE NA PRZEBRANIE W PODPISANYM WORKU (KOMPLET: SPODNIE, BLUZECZKA, MAJTKI I SKARPETKI) pościel (dzieci leżakujące zapisane do godziny 15 i 16) ). Dzieci leżakujące zabierają pościel do prania CO 2 TYGODNIE.
  • ubiór na cebulkę WYGODNY BEZ SPRZĄCZEK, ZAPINEK, WRZYNAJĄCYCH SIĘ PASKÓW.
  • Prosimy aby rodzice zgłaszali rano telefonicznie do godz. 8.30, jeśli postanowią w tym dniu nie wysyłać dziecka do przedszkola. Prosimy również, aby wcześniej zgłaszać planowane dłuższe nieobecności dzieci. Dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne a zatem mają obowiązek uczęszczać do przedszkola, chyba, że nie pozwala na to stan zdrowia.
  • Prosimy Rodziców o angażowanie się w życie przedszkola: udział w zebraniach, czytanie informacji na stronie internetowej, czytanie informacji w gablocie na korytarzu, rozmowę z wychowawcami, dyrektorem o dziecku, pomoc w przygotowywaniu różnych imprez i uroczystości.
  • Prosimy o przyprowadzanie dzieci do sal, dzieciom nie wolno samym chodzić po korytarzu.
  • Prosimy o wpisanie w umowie z przedszkolem godzin obecności dziecka w sposób przemyślany i jak najbardziej zgodny ze stanem faktycznym.