KIM ZOSTAŁ KAROLEK WOJTYŁA? – ZAJĘCIA W 41 ROCZNICĘ WYBORU POLAKA NA PAPIEŻA (GR. IV)

papa16 października, w 41 rocznicę wyboru Polaka na papieża, w grupie IV przeprowadzono zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom sylwetki Karola Wojtyły. Dzieci obejrzały zdjęcia archiwalne oraz ilustracje – sceny z życia małego i dorastajacego Karola, wysłuchały opowiadania Elizy Piotrowskiej „Jan Paweł II czyli kim będziesz Lolku, jak dorośniesz?” oraz zapoznały się z najważniejszymi wartościami, jakie głosił święty papież. Po wspólnym wysłuchaniu i ilustrowaniu ruchem utworu muzycznego pt. „Damy światu pokój” dzieci przystapiły do tworzenia wspólnego plakatu pod hasłem „Pamiętamy”. Były mocno zaangażowane w działanie. Również po południu chętnie słuchały utworów literatury dziecięcej, których głównym bohaterem był papież z Polski. W maju przyszłego roku, w dniu urodzin Karola Wojtyły powtórzymy wiadomości na temat papieża Polaka, który został świętym i wzbogacimy je o nowe działania i wiadomości.

A. Piechnik

Zapraszamy do galerii zdjęć