Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom=szczęśliwa rodzina”

 

Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej we współpracy z GOPS-em organizuje konkurs pt: „Bezpieczny dom=szczęśliwa rodzina”. Temat jest prosty dla dzieci w wieku przedszkolnym- „dom”, „rodzina”, a jednocześnie wpisujący się w cele projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”. Przewidziane są oczywiście nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników oraz nagrody wyższego rzędu dla miejsc 1-3. Ostateczny termin zbierania prac wyznaczyliśmy na 31.10.2023. Prace mogą być dowolne (na kartkach A3 lub A4), koniecznie podpisane na odwrocie. Do pracy należy dołączyć załącznik w postaci oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z regulaminem oraz RODO. Prace można składać u p. Ilony Nowak.

Regulamin konkursu