MAŁA OJCZYZNA ODKRYTA

Wychowanie patriotyczne, a tym samym kształtowanie tożsamości narodowej jest bardzo ważnym elementem w wychowaniu dziecka i rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Pierwsze tygodnie maja to czas, w którym dzieci poznają i utrwalają polskie symbole narodowe, poznają polskie legendy, polską walutę, słynnych Polaków, ale też czas, w którym szczególnie dba się o kontakt dzieci z ojczystą  przyrodą najbliższą miejsca zamieszkania, o kontakt z kulturą, podkreśla lokalne tradycje, wskazuje miejscowe zabytki, przybliża ważne postaci związane z Lipnicą, a więc wzbudza zainteresowanie się historią i sprawami Małej Ojczyzny. Wszelkie działania zakotwiczone w tej tematyce budują tożsamość dziecka –  lokalną i narodową, kształtują właściwą postawę patriotyczną. Stąd majowe spacery po Lipnicy, odwiedzanie ważnych miejsc, pomników, dzieł architektury, stąd film edukacyjny o Urszuli Ledóchowskiej, książeczki o niej, stąd tworzenie rzeźb dzieci na wzór zobaczonych i zapamiętanych pomników, stąd poznawanie legend i znaczących osób związanych z miejscowością – małą ojczyzną młodych Lipniczan.

A. Piechnik

Zapraszam do obejrzenia zdjęć