MAŁE CYGANIĄTKA

27 lutego dzieci z grupy Misiów, Pszczółek i Kotków wzięły udział w XXVII Zapustnym Przeglądzie Grup Cygańskich. Bardzo żałujemy, że impreza odbyła się w formie on line, ale cóż… takie mamy czasy. Nasze przedszkolaki oraz ich rodzice bardzo się postarali, aby występ był udany… dzieci miały przepiękne kolorowe stroje oraz mnóstwo pasji i energii aby zaprezentować swoje umiejętności. Śpiewały, recytowały, tańczyły. doskonale się przy tym bawiąc wspólnie ze swoimi wychowawcami. Myślę, że dla Wszystkich nas występujących i oglądających była to doskonała zabawa, a dzięki tej imprezie mamy szansę na kultywowanie naszej pięknej lipnickiej tradycji. Na zakończenie naszego występu estradowego postanowiliśmy odnieść się do sytuacji u naszych Ukraińskich  sąsiadów i w geście solidarności oraz  na cześć ich odwagi, wznieśliśmy specjalnie dla nich głośne HIP, HIP HURRA. Zostaliśmy wysoko ocenieni przez jury przeglądu i dzięki temu udało nam się zdobyć II miejsce.
Także w zapustny poniedziałek i wtorek przedszkolaki kultywowały tradycję CHODZENIA PO CYGANACH. Barwny korowód cyganiątek pojawił się w Lipnicy Murowanej i w Lipnicy Dolnej. Nasza wyprawa miała na celu nie tylko kultywowanie lokalnej tradycji, ale przyświecał jej także inny szczytny cel, który w pełni zrealizowaliśmy dzięki hojności mieszkańców. Dzieciom  z oddziału przedszkolnego z Lipnicy Dolnej udało się „wycyganić” znaczącą kwotę pieniężną, którą podobnie jak wygraną z przeglądu, przekażemy na wsparcie medyczne dla  walczącej Ukrainy. 
Mamy ogromną nadzieję i wierzymy w to, że kolejne CYGANY za rok, odbędą się w spokojniejszym świecie, bez wojen i pandemii. 
                                                                                                                   R. Krzyżak