ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

oplatyODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
(POBYT I ŻYWIENIE) ZA GRUDZIEŃ
JEST POBIERANA PRZEZ PANIĄ INTENDENTKĘ
W DNIACH 16 – 20 GRUDNIA.

Opłata jest naliczona z góry wg deklaracji i nie przewiduje się odliczeń.