OGŁOSZENIE

ogloszenie 21 stycznia 2020 roku ze względu na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka i zaangażowanie w nią wszystkich pracowników placówki nie będzie odwozów dzieci – odbiór dzieci dojeżdżąjącyh indywidualny.