OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej informuje, że w budynku przedszkola wywieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

W związku z tym Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są, aby w terminie od 20 do 29 marca złożyć w przedszkolu POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA dziecka do przedszkola.

Dokument będzie dostępny od 20 marca na stronie internetowej przedszkola oraz przy drzwiach wejściowych.

Niezłożenie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

POTWIERDZENIE WOLI