PO RAZ KOLEJNY OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grupy Motylków (3 i 4 latki) oraz z grupy Sówek (6 latki) wraz z wychowawcami przystąpiły do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Projekt miał także na celu zachęcić dorosłych (rodziców/opiekunów dzieci, zapraszanych gości) do głośnego czytania dzieciom, a także do wprowadzania najmłodszych w świat literatury. Celem była też realizacja zadań przedszkola określonych w podstawie programowej, jak i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości.

      Przewodnikiem dzieci była figurka misia polarnego (łatwa do dezynfekcji), która przez kolejne miesiące podróżowała do ich domów. Zgodnie z regulaminem projektu, miś zaopatrzony został w dziennik podróży. Do dzienniczka rodzice wpisywali tytuł przeczytanego dziecku utworu lub utworów, natomiast dziecko wykonywało ilustrację do jednego z wysłuchanych utworów i wspólnie z rodzicem tworzyło jego recenzję. W nawiązaniu do doświadczeń czytelniczych rodziców, stworzono Misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców, który został zaprezentowany w jednym z numerów Promyka Słońca – newslettera dla rodziców, jak i na tablicy w holu przedszkola.

Dzieci, pod kierunkiem nauczycielek zrealizowały w tym roku szkolnym następujące  moduły:

1. Książki dzieciństwa- misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
4. Eko-kalendarz. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
5. Misiowe laboratorium czterech żywiołów. Podniesienie jakości pracy  przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
6. Mały miś i supertajny projekt.

Po realizacji wszystkich modułów projektu z dziećmi i odesłaniu w wymaganych terminach opracowanych efektów finalnych do zaprezentowania organizatorowi, przedszkole otrzymało CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI. Zaangażowanie dzieci i ich rodziców w realizację projektu było wzorowe. Sam projekt z pewnością uatrakcyjnił czas spędzany przez dzieci w przedszkolu i wzbogacił je o nowe wiadomości, doświadczenia i umiejętności, niejednokrotnie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Świetnie wpisał się także w tegoroczny Plan Pracy Przedszkola pod hasłem „Razem z książką poznaję świat”.

A. Piechnik, J. Zych, R. Kurek