PODSUMOWANIE PRACY W GRUPIE III

W  ramach zdalnego nauczania dzieci z grupy III realizowały poniższe zadania:

1.Pieczenie ciasteczek z mamą wg podanego przepisu.
2.Topimy koronawirusa, zadanie z kodowaniem.
3.Projektowanie koronawirusa dowolną techniką.
4.Opowiadanie pt.: „Szpacze opowieści”, praca plastyczną do opowiadania.
5.Piosenka pt.: „Na szpaczym weselu”.
6.Zabawy na podwórku- klasy.
7.Bajka „O lisku niedbaluszku”, pomaganie w sprzątaniu.
8.Pieczenie z rodzicami babeczek wielkanocnych, wykonanie palmy wielkanocnej, poznania historii konkursu lipnickich palm. 
9.Malowanie pisanek.
10.Projektowanie kartki świątecznej.
11.Opowiadania pt. Awantura na wiejskim podwórku, rozwiązywanie zagadek słuchowych. 12.Wykonanie pracy plastycznej , Moje zwierzątko… .
13.Ćwiczenia matematyczne rozwijające orientację w przestrzeni, na ,pod, za, itp. 14.Rozpoznawanie po dotyku produktów które dają zwierzęta np. mleko, jajko itd.
15.Gdzie ja mieszkam nauka piosenki rysowanie pod dyktando, dziecko i rodzic równocześnie.
16.Zagadki o zwierzętach, ćwiczenie analizy i syntezy wyrazów.
17.Wycinanie nożyczkami figur ,wklejanie obrazka.
18.Nauka wiersza Domy zwierząt.
19.Ćwiczenia graficzne, ozdabianie literek, rysowanie po śladach.
20.Opowiadanie pt. Oszczędzamy wodę.
21.Nauka piosenki Ekologiczne reggae.
22.Sadzenie kwiatów lub roślinek.
23.Nauka wiersza pt.: „Dzień ziemi”.
24. Prezentacja multimedialna pt.: „Nasza ziemia”.
25.Nauka piosenki Świąt w naszych rękach.
26.Film edukacyjny o segregacji śmieci.
27.Wykonanie zabawki z pustej butelki.
28. Nauka wiersza, Jestem przyjacielem przyrody.
29.Ćwiczenia grafomotoryczne rysowanie po śladach, malowanie wiosennego bukietu. 30.Wycieczka po Lipnicy.
31.Poznanie Legendy o założeniu Lipnicy
32.Nauka wiersza pt: „Moja miejscowość”.
33.Wykonanie herbu Lipnicy.
34.Zagadki utrwalające wiadomości o Lipnicy – O czym mówię?.
35.Wywieszamy flagę naszego państwa.

Podsumowując pracę dzieci i zaangażowanie chcę gorąco podziękować wszystkim rodzicom, którzy z troską podchodzili do pracy ze swoimi dziećmi, systematycznie przekazując zdjęcia prac swoich pociech.

L. Woźniak

ZDJĘCIA NADSYŁANE PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z GR. III