PODSUMOWANIE PRACY ZDALNEJ OD 11 DO 22 MAJA – LIPNICA DOLNA

Dwa ostatnie tygodnie zostały zdominowane przez temat MAJOWA ŁĄKA, poznawaliśmy mieszkańców łąki, ich zwyczaje i znaczenie dla przyrody. Przyjrzeliśmy się z bliska życiu owadów i innych zwierząt: motyli, biedronek, żab, pszczół i mrówek. Podziwialiśmy majową łąkę a dzieci próbowały oddać jej urodę i koloryt w swoich przepięknych pracach plastycznych. Wspólnie z rodzicami uwrażliwialiśmy dzieci na piękno otaczającej nas wiosennej przyrody, zachęcaliśmy do częstego obcowania z naturą. Dzieci chętnie i bacznie obserwowały co w trawie piszczy – a nuż ktoś spośród nich wyrośnie na badacza przyrody. Dzieci wiedzą, że należy dbać i szanować wszelkie stworzenie, także to najmniejsze , żyjące cicho lub mniej cicho pośród traw i kwiatów, bo każde z nich ma jakąś ważną funkcję do spełnienia, gdyż jest częścią ekosystemu. 
Jak zwykle duże podziękowania należą się rodzicom naszych przedszkolaków, którzy bardzo angażują się we wszelkie zaproponowane przeze mnie działania.
R. Krzyżak