PODSUMOWANIE PRACY ZDALNEJ – LIPNICA DOLNA

Podobnie jak wcześniej, przez ostatnie dwa tygodnie dzieci nie próżnowały, tym bardziej, że tematy którymi zajmowaliśmy się były bardzo ciekawe:  „Zwyczaje świąteczne” i „W zagrodzie wiejskiej”. Większość przedszkolaków przy odpowiednim wsparciu rodziców, którzy w wypadku pracy zdalnej są mocno zaangażowani, podejmowało  wiele działań. Dzieci słuchały baśni i opowiadań czytanych przez nauczyciela, wykonywały ciekawe prace plastyczne, uczyły się piosenek, rozwiązywały quizy przyrodnicze i matematyczne, a nawet dzięki cudom nowoczesnej techniki udało się przeprowadzić krótkie ćwiczenia ortofoniczne. Należy też bardzo pochwalić „starszaków”, którzy bardzo przyłożyli się do ćwiczeń w kartach pracy. Ładna pogoda sprzyja aktywności ruchowej na świeżym powietrzu i należy podkreślić, że jest ona bardzo ważna dla harmonijnego rozwoju małego człowieka, dlatego starajmy się zachęcać dzieci, aby po skończonej pracy wyszły do przydomowego ogrodu i tam spędzały swój wolny czas.
                                                         

     R. Krzyżak

Zdjęcia nadesłane przez rodziców z grupy VI