PODSUMOWANIE ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ W GR. IV i V W DNIACH 18-22.05.2020

Ubiegły tydzień straszaki i pięciolatki rozpoczęły od uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Obejrzały przygotowaną prezentację o papieżu – świętym Janie Pawle II, wysłuchały książeczek czytanych przez wychowawców o wielkim Polaku. Poznały  wiele ciekawostek z życia papieża, dowiedziały się, że jako kardynał gościł w Lipnicy na ważnej uroczystości. Zwiedziły wirtualnie Dom Rodzinny Karola Wojtyły w Wadowicach – obecnie muzeum. Wspaniale wykonały swoje papierowe rzeźby przestawiające papieża jak i jego wizerunki w innych technikach.
Następne dni poświęciły na poznanie kolejnego, jakże ważnego ekosystemu – lasu. Poznając różne gatunki drzew, utrwalając wiadomości o leśnych zwierzętach, rozwijając słownictwo związane z lasem, tworząc kompozycje z materiału przyrodniczego dzieci wzbogacały swą przyrodniczą wiedzę.
W atrakcyjny sposób utrwalały też poznane litery, także w sylabach, wykonując mnóstwo rozwijających dużą i małą motorykę ćwiczeń. Ich przewodnikami po świecie liter były leśne zwierzęta.
Gorące podziękowania po raz kolejny kierujemy do rodziców dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w realizacji naszych propozycji aktywności. 

A.Piechnik i J. Zych

ZDJĘCIA NADESŁANE PRZEZ RODZICÓW DZIECI Z GRUPY IV I V
18.-22.05.2020