PODSUMOWANIE ZAJĘĆ W GRUPIE II OD 04-08.05.2020

W ubiegłym tygodniu  tematem realizowanym była „Moja ojczyzna”. Jego głównym założeniem było rozbudzanie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że „jesteśmy Polką i Polakiem”, a naszą ojczyzną jest Polska.
Wiek przedszkolny to najlepszy czas do budowania przywiązania do Ojczyzny i kształtowania przynależności narodowej. Należy pielęgnować i przekazywać dzieciom polskie  tradycje, kształtować  postawę miłości, szacunku do Ojczyzny.
Celami głównymi było przywiązania do Ojczyzny, poznanie symboli narodowych, poznawanie wybranych miast i regionów kraju oraz popularnych legend takich jak: „Legenda o założeniu Gniezna”, „Legenda o Smoku Wawelskim”, „Legenda o powstaniu Wisły”, „Legenda o Warsie i Sawie”. Treści tematu realizowane były poprzez różnorodne metody i  formy pracy, m.in.: prezentacja o miastach Polski i legendach, wysłuchanie hymnu narodowego, nauka „Katechizmu Polskiego dziecka”, wykonywanie prac plastycznych związanych z legendami.
Ogromnie ważna jest postawa rodzica wobec wartości patriotycznych, jeśli rodzic szanuje symbole narodowe, dumnie śpiewa hymn to dziecko go naśladuje i rodzi się w nim patriota.                                                                                                                  

Ilona Nowak

Zdjęcia nadesłane przez rodziców dzieci z gr. II