PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że przedszkole otrzymało podziękowanie za aktywny udział i zrealizowane z wielką pasją i zaangażowaniem działania na rzecz swojej Małej i Dużej Ojczyzny.
Dzieci z wszystkich grup, od września 2019 r., pod opieką wszystkich nauczycielek, a w czasie trwającej od marca pandemii 2020 r. – także pod opieką rodziców, brały czynny udział w międzynarodowym projekcie Piękna nasza Polska cała. Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę!

ZDJĘCIA Z KILKU  PROJEKTOWYCH DZIAŁAŃ