POMAGAMY PTASZKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Nasze Misie z racji tygodniowego bloku tematycznego o pomaganiu ptakom zimującym w Polsce, wykonały razem paniami ptasie stołówki. Dzieci miały okazje dowiedzieć się, w jaki prawidłowy sposób pomagać ptakom, co można dawać im do jedzenia i jak ważne są te małe stworzenia dla nas. Uwrażliwiamy dzieci, chcąc wykształcić w nich postawę odpowiedzialności za świat zwierząt i środowisko naturalne. Na korytarzu powstała gazetka dla rodziców, aby i oni mogli się dołączyć do wspólnej troski o przyjazne otoczenie dla ludzi i zwierząt.

Jot. Zet.

Oto fotorelacja