PSZCZÓŁKI OBCHODZĄ DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu, ponieważ w tym roku data ta wypadała w sobotę, Pszczółki w poniedziałek 4 kwietnia „zaświeciły na niebiesko”. To kolejny z ważnych dni, który corocznie akcentujemy w naszym przedszkolu, a jego celem jest:

  • uświadomienie dziecku istnienia zaburzenia jakim jest autyzm;
  • wskazanie trudności z jakimi mierzą się osoby z autyzmem;
  • budowanie otwartości i akceptacji;
  • wskazanie podobieństw między dziećmi z autyzmem, a dziećmi normatywnymi, a są nimi między innymi dążenie do szczęścia, radość z zabawy, potrzeba posiadania przyjaciół;
  • wyjaśnienie dzieciom znaczenia symboli;
  • wyjaśnienie roli uświadamiania problemu innym;
  • budowanie przekonania, że dziecko jest kompetentne do nawiązywania przyjaźni z osobami doświadczającymi autyzmu.

Mamy świadomość, że to, czego nauczymy dzieci na tym etapie jest niezwykle ważne i z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Dzień ten rozpoczęliśmy od obejrzenia bajki edukacyjnej „Jaś i niebieskie motyle”, który w przystępny sposób wyjaśniła dzieciom czym jest autyzm, jakie zachowania charakteryzują to zaburzenie. Następnie Pszczółki poznały symbole autyzmu oraz wspólnie odpowiedziały dlaczego w tym dniu wszystkie ubrane są akurat na niebiesko. Dowiedziały się, że wśród nas jest wiele osób z tym zaburzeniem (nie chorobą) i wielu z nich osiągnęło i osiąga sukces w różnych we wszystkich dziedzinach życia. Odzwierciedleniem naszych rozważań były dwie prace plastyczne, które były efektem naszych rozmów.

Pamiętajmy, że nasze dzieci odzwierciedlają nasze zachowanie i postawę, dlatego uczmy ich tolerancji, akceptacji i zrozumienia dla innych, aby wyrośli na dobrych i mądrych ludzi.

A. Marzec – Kokoszka

Zapraszam do obejrzenia zdjęć