Regulamin Konkursu Plastycznego „Św. Urszula – nasza Patronka”

Regulamin Konkursu Plastycznego „Św. Urszula – nasza Patronka”

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole im. Św. Urszuli Ledóchowskiej.
2. Cele konkursu:
– świętowanie wspomnienia św. Urszuli Ledóchowskiej
– rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów
– promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
– upowszechnienie wizerunku oraz życiorysu św. Urszuli Ledóchowskiej
– współpraca i zacieśnienie kontaktów dzieci z rodzicami poprzez wspólne wykonanie pracy.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.
4. Termin dostarczenia prac: 20 V 2022 r. /prace przynosimy do wychowawców grup/
5. Udział w konkursie może wziąć każdy przedszkolak wraz z rodzicami.
6. Wymogi dotyczące pracy:
– tematyka – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Św. Urszulę Ledóchowską
–  format dowolny, nie większy niż A3
– dowolna technika płaska
– informacje o autorze – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, wiek)
7. Kryteria wyboru i oceny prac:
Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione trzy prace zajmujące miejsce I, II, III i prace wyróżnione. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:
– pomysłowość
– stopień trudności techniki
– staranność wykonania – wkład pracy dziecka i rodziców.
8. Nagrody:
– za zdobycie miejsca (I, II, III) i prace wyróżnione zostaną przyznane nagrody i dyplomy. Wszystkie prace zostaną nagrodzone dyplomami.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się we wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, w niedzielę – 29 maja 2022r – po Mszy Świętej o godz. 10.30 /sumie/ w parafii św. Andrzeja Apostoła, w Lipnicy Murowanej

s. Magdalena