UWAGA! 7 LUTEGO POCZĄTEK REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 7 lutego do 4 marca będzie trwało zbieranie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej na rok szkolny 2022/2023. Przypominamy, że o miejsce w przedszkolu może się starać kandydat w wieku od 3 do 6 lat zamieszkujący na terenie Gminy Lipnica Murowana. 
Wnioski wraz z oświadczeniami są do pobrania na stronie internetowej przedszkola (poniżej) oraz przy wejściu do przedszkola. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
11 marca 2022 r. nastąpi ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej. 
14 – 21 marca 2022 r. Potwierdzenie przez Rodzica woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej. 
22 marca 2022 r. nastąpi ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej. 

ZARZĄDZENIE NR 7.2022

 

WNIOSEK REKRUTACYJNY (obowiązkowo)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (jeśli dotyczy)