REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej uprzejmie informuje, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lipnica Murowana, składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/2022 odbędzie się w dniach od 8 lutego do 5 marca 2021 r. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub przy wejściu do przedszkola.

Składanie dokumentów tylko w formie papierowej w dniach od 08.02.2021 r. do 05.03.2021 r. w godzinach od 7.00 – 15.00 w sekretariacie przedszkola.

Przypominamy, że podczas wchodzenia do przedszkola i składania dokumentów obowiązują zasady reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA