REKRUTACJA – INFORMACJE O PODPISYWANIU POTWIERDZENIA WOLI

OGŁOSZENIE

Lista dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest na drzwiach wejściowych budynku przedszkola.

Rodzice dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o podpisanie oświadczenia woli od 13 marca do 18 marca 2020 r.
Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Można pobrać druk przy wejściu do przedszkola, uzupełnić i wrzucić do oznaczonej skrzynki (od 8:00 do 13:00)

2. Można pobrać ze strony TUTAJ, wypełnić, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać mailem na adres przedszkolelipnica@onet.eu


Przypominamy, że termin „Potwierdzenia woli” upływa
18 marca 2020 r.

Nie podpisanie oświadczenia  potwierdzenia woli we wskazanym terminie równa się skreśleniu z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Zakwalifikowanie do rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.