UBEZPIECZENIE DZIECI NNW

Wszystkie dzieci przedszkolne mogą korzystać z ubezpieczenia grupowego NNW (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków). Ubezpieczenia obejmuje dzieci od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 24 godziny na dobę. Składka na ubezpieczenie wynosi 35 zł – można wpłacać u wychowawców.