WAŻNA INFORMACJA

UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE DO 16.12.2022 r. U WYCHOWAWCÓW JAK DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO PRZEDSZKOLA DO KOŃCA GRUDNIA.
PŁATNOŚCI ROZDAWANE BĘDĄ 19.12.2022 r.

TERMIN PŁATNOŚCI DO 23.12.2022 r. (PŁATNOŚĆ W MIESIĄCU GRUDNIU NALICZANA JEST PO ZGŁOSZENIU I W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU NIE MA ZWROTÓW ZA ŻYWIENIE).

PACZKI ŚWIĄTECZNE ROZDAWANE BĘDĄ
22.12.2022 r. (JEŚLI DZIECKA NIE BĘDZIE W TYM DNIU W PRZEDSZKOLU PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO WYCHOWAWCÓW PO ODBIÓR PACZKI OD 20.12.2022 r.)