WAŻNE INFORMACJE

 SZANOWNI RODZICE

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju dyrekcja przedszkola uprzejmie przypomina o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych a zatem również w przedszkolu i w drodze do niego. Obowiązek dotyczy również dzieci powyżej 5 roku życia podczas poruszania się poza przedszkolem. Decyzją dyrektora wszyscy pracownicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej przedszkola.

Bardzo proszę Rodziców, którzy odbierają dzieci bezpośrednio po posiłkach – obiedzie lub podwieczorku – o  przychodzenie punktualnie, aby unikać gromadzenia się w szatni i oczekiwania na dzieci. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci proszę o zachowanie dystansu do innych osób przebywających na terenie szatni.

Przypominamy godziny obiadu w poszczególnych grupach;

GRUPA I 12.10

GRUPA II 12.10

GRUPA III 11.40

GRUPA IV 12.40

GRUPA V 12.40

Podwieczorek 14.30

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety dla Rodziców dotyczącej spacerów – ankieta do pobrania od środy w przedsionku.

ANKIETA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA SPACERÓW

Szanowni Rodzice prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące spacerów. Przeciwwskazaniem do spacerów jest temperatura poniżej -10 st. C, mocny deszcz i bardzo zły stan powietrza (wg czytnika).

W związku w tym, że pogoda coraz mniej sprzyja zabawom na placu zabaw pytamy…

  1. Czy chcą Państwo, aby dzieci wychodziły na spacery poza teren przedszkola?

                       TAK                                                                NIE

  1. Jeśli tak, czy chcą Państwo, by dzieci wychodziły również, gdy pogoda jest gorsza np. mżawka, chłód (do – 10 st. C), wiatr?

          

            TAK                                                                 NIE

  1. Jeśli tak, czy zobowiązują się zapewnić Państwo swoim dzieciom kalosze i peleryny do użytku przedszkolnego?

            TAK                                                                  NIE

Na spacery wybieramy trasy mniej uczęszczane – nie chodzimy do centrum Lipnicy ani w okolice sklepów.