KONKURS PLASTYCZNY „WIOSNA AKTYWNIE Z MAMĄ I TATĄ”

.

Zapraszamy do udziału

w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym

Wiosna aktywnie z mamą i tatą

.

.

.

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Plastycznego

Wiosna aktywnie z mamą i tatą

ORGANIZATORZY:

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

Cele konkursu:

– Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

– Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

– Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

– Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody

– Prezentacja umiejętności i zdolności plastycznych.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej promującej hasło „Wiosna aktywnie z mamą i tatą” (przedstawienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu z rodzicami).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym.

– Format pracy plastycznej: A4. Forma pracy płaska.

– Technika wykonania prac: rysunkowa (kredka, mazak, ołówek, sangwina), malarska (tempera, akwarela, plakatowa, akrylowa) bądź mieszana.

– Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie podpisana: imię i nazwisko autora, wiek, nie jest wymagana ramka (passe-partout).

– Każda grupa może dostarczyć maksymalnie 10 prac każdej kategorii wiekowej.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

– Konkurs rozpoczyna się 05.05.2023 r. i trwać będzie do 20.05.2023 r.

KRYTERIA OCENY:

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatorów.

Przy ocenie będzie brana pod uwagę głównie samodzielność wykonania, pomysłowość ujęcia tematu a także walory artystyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2023 r. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej . Prace pozostają na własność organizatorów.

Z dostarczonych prac zostanie utworzona galeria w korytarzu przedszkola oraz na stronie internetowej, która będzie opublikowana na stronie internetowej Organizatora konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Organizatorzy

dyr. Monika Kruk

Magdalena Janik

Paulina Wymazała