DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolelipnica.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole Samorządowe im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 32 – 724 Lipnica Murowana 59A

tel./fax 14 685 26 12

email: przedszkolelipnica@onet.eu

Data publikacji strony internetowej: 30.07.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020 r.

       Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

• Brak podwyższonego kontrastu, brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie, brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami, brak focusa wokół elementów nawigacyjnych – generator stron www nie udostępnia potrzebnych narzędzi;

• Pliki graficzne nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących – generator stron www nie udostępnia potrzebnych narzędzi;

• Część załączników jest w formie zrzutu ekranu.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację dostępności sporządzono 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Pajor

email: przedszkolelipnica@onet.eu

tel. 14 685 26 12

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej spełnia częściowo wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostosowano wejście od strony parkingu: na parkingu znajduje się jedno oznaczone miejsce dla niepełnosprawnych, z miejsca parkingowego prowadzi podjazd do wejścia z dwururową poręczą po obu stronach. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość, przestrzeń manewrową przed i za drzwiami oraz przestrzeń na zakrętach. Brak progów w ciągach komunikacyjnych. Drzwi wewnętrzne na parterze mają szerokość min. 90 cm. Powierzchnia podłóg równa. Na parterze dostępna toaleta z wystarczająca przestrzenią manewrową, 1 uchwyt składany, 2 na stałe przy toalecie i umywalce. Obniżona umywalka, lustro, wieszak na odzież. Schody wewnętrzne proste, oznaczone krawędzie. Sekretariat na parterze budynku, możliwość dotarcia i skorzystania osobom na wózku. W budynku znajduje się winda o odpowiednich wymiarach dla osób niepełnosprawnych ruchowo  wyposażona w  wypukły panel nawigacyjny, lustro, poręcz, sygnały dźwiękowe, przycisk alarmu.

Równomierne oświetlenie o właściwym natężeniu. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.  Od strony wejścia dla niepełnosprawnych pracuje pracownik, który udziela wszelkich informacji i pomocy.