KADRA

2023/2024

Dyrektor mgr Beata Pajor

Nauczyciel mgr Anna Drąg

Nauczyciel mgr Anna Irzykowska

Nauczyciel mgr Magdalena Janik

Nauczyciel mgr Renata Krzyżak

Nauczyciel mgr Anna Marzec-Kokoszka

Nauczyciel mgr Ilona Nowak

Nauczyciel  lic. Edyta Paprota

Nauczyciel mgr Paulina Wymazała

Nauczyciel mgr Joanna Zapart

Nauczyciele Języka angielskiego mgr Ilona Nowak, mgr Paulina Wymazała, mgr Joanna Zapart

Nauczyciel logopeda mgr Elżbieta Czauderna

Pedagog specjalny mgr Joanna Zych

Nauczyciel religii  mgr s. Magdalena Sitkowska

Pomoc nauczyciela p. mgr Dorota Dzięgiel

Pomoc nauczyciela p. Maria Sienkiewicz

Pomoc nauczyciela p. Marta Wojciechowska