DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW NA ROK 2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

przewodnicząca RR p.Iwona Przybyłko

z-ca przewodniczącej RR p.Agnieszka Oświęcimka

skarbnik p.Daria Włudyka

protokolant p.Elżbieta Lubelczyk


 

 0903secretarca OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Uprzejmie informujemy,
że opłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
dokonujecie Państwo na odpowiednie numery kont drogą internetową lub tradycyjnym przelewem:

 

ŻYWIENIE 22 8589 0006 0230 0610 0837 0130

POBYT 49 8589 0006 0230 0610 0837 0129

DANE DO PRZELEWU:

URZĄD GMINY W LIPNICY MUROWANEJ
32-724 LIPNICA MUROWANA 44

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA, MIESIĄC, ROK.


GODZINY PRACY SPECJALISTÓW

 

 

Konsultacje z psychologiem w środy g. 13:15-14:45, po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową (annatrojanowskapslm@gmail.com) lub u wychowawcy grupy.

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ

 

mgr Ilona Nowak

CZWARTEK 10:30-11:30

mgr Anna Marzec-Kokoszka

CZWARTEK 11.00-11:30 i PIĄTEK 11.30-12.00

mgr Joanna Zapart

WTOREK i CZWARTEK 08:00-08:30

mgr Magdalena Janik

CZWARTEK 08:00- 08:30 i PIĄTEK 10.30-11.00

mgr Renata Krzyżak

ŚRODA i PIĄTEK 11:30-12:00

mgr Anna Trojanowska

CZWARTEK 14:00-15:00 (co 2 tygodnie)

mgr Joanna Zych

PONIEDZIAŁEK 7:00-8:00 (co 2 tygodnie)

mgr Elżbieta Czauderna

CZWARTEK 13:45-14:45

mgr Magdalena Sitkowska

WTOREK 11:00-11:30

lic. Edyta Paprota

WTOREK 9.30-10.00 i CZWARTEK 10:00-10:30

mgr Paulina Wymazała

WTOREK 10:30-11:00 i CZWARTEK 11:00-11:30

mgr Anna Drąg 

WTOREK 12.30-13.00 i CZWARTEK 11.30-12.00

mgr Anna Irzykowska 

WTOREK 10.30-11.00 i CZWARTEK 10.30-11.00


 

PROŚBY DO RODZICÓW

 • Prosimy o wprowadzanie dziecka do sali zajęć i przekazanie go pod opiekę nauczyciela.
 • Prosimy o niewchodzenie do sal zajęć dzieci w obuwiu oraz nieprzerywanie bez poważnej przyczyny toku zajęć bądź zabaw.
 • Prosimy o zasięganie informacji o dziecku tylko u nauczyciela grupy, w sprawach dydaktyczno – wychowawczych najlepiej w trakcie umówionego spotkania bądź dyżuru nauczyciela. Niezbędne, krótkie informacje przekazywane są Państwu na bieżąco.
 • Pamiętajmy, że dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Nauczyciel weryfikuje tożsamość osób upoważnionych na podstawie wpisu z karty zgodnego z dowodem osobistym osoby upoważnionej.
 • Pamiętajmy, że warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.
 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.
 • Dzieciom w Przedszkolu przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki, według obowiązujących norm żywieniowych. Prosimy więc, aby dzieci nie przynosiły dodatkowych przekąsek, słodyczy ani napojów – powoduje to niepotrzebne konflikty w grupie, a przy tym roznoszenie zarazków i infekcji, gdyż dzieci częstują się np. napojami. Wyjątkiem są urodziny dziecka, kiedy może ono poczęstować innych np. słodyczami.
 • Przedszkole wyposaża dzieci w podstawowe pomoce i materiały edukacyjne potrzebne im do wszechstronnego rozwoju. Materiały papiernicze i plastyczne zakupywane są w grupach za zgodą Rady Rodziców.
 • Dzieci korzystają z przedszkolnych zabawek. Przynoszenie zabawek z domu może mieć jedynie miejsce w przypadku ustalenia zasad ich przynoszenia z nauczycielami w grupie.
 • Prosimy o czytanie na bieżąco informacji znajdujących się przy każdej z sal, bądź też na stronie internetowej.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej placówce.

 


Drodzy Rodzice! Nasza placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną im. Stefana Szumana w Bochni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej poradni. 

 


 

DOBRE RADY DLA RODZICÓW

Wyłącz dziecku telewizor, weź na kolana, przytul i porozmawiaj…

Znalezione obrazy dla zapytania: mama czyta dzieciomW dzisiejszym świecie nasze dzieci są permanentnie narażone na nadmiar bodźców, przed którymi nie mogą się ochronić. Rozwijający się dynamicznie w okresie przedszkolnym mózg dziecka atakowany jest przede wszystkim przez bodźce wzrokowe (telewizor, komputer, reklamy). Są one przetwarzane w prawej półkuli mózgu, a więc ją uaktywniają, zwalniając tym samym rozwój lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za uczenie się języka mówionego i pisanego. Dzięki temu, że przedszkolak często spędza w domu czas przed komputerem, tabletem bądź telewizorem powoduje, że ma problemy nie tylko ze sprawnością manualną i narządów artykulacyjnych, ale także z opanowaniem gramatyki języka polskiego i słownictwa potrzebnego do opisywania świata. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko pięknie mówiło. Do prawidłowego rozwoju mowy dziecko potrzebuje rozmów z dorosłymi, a więc dialogu, czyli słuchania rozmówcy i odpowiadania na pytania. Pamiętajmy, że telewizja nie rozwija słownictwa dziecka ani nie pomaga w opanowaniu umiejętności budowania zdań złożonych. Opóźniony rozwój mowy u dzieci lub wady wymowy powstają często na skutek nieprawidłowego karmienia dziecka już od pierwszych dni jego życia. Bardzo często matki decydują się na podawanie mleka z butelki – dziecko wówczas nie ssie brodawki, a tym samym nie ćwiczy pionizacji języka. Pamiętajmy, że picie z kubka czy jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów usprawniają narządy artykulacyjne, przyczyniają się również do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Szalenie istotną więc sprawą jest podawanie dziecku stopniowo już w wieku niemowlęcym stałych pokarmów, a nie stale zmiksowanego lub rozdrobnionego jedzenia. Nauczmy dzieci gryźć skórkę od chleba, chrupać marchewkę czy jabłko. Ważne jest również wczesne zrezygnowanie ze smoczków i butelek (do 2 roku życia). Aby dziecko mogło wypowiedzieć słowo, musi ono najpierw zaczerpnąć powietrza. Żeby dziecko miało prawidłowy tor oddechowy potrzebuje po prostu drożnego wydmuchanego nosa.  Przedłużające się stany kataralne a także infekcje powodujące oddychanie przez usta mogą być w przyszłości przyczyną nieprawidłowej realizacji pewnych głosek. Pamiętajmy, że z czasem uczymy dziecko samodzielnej higieny nosa. Trudności z opanowaniem prawidłowej wymowy głosek może być także spowodowane minimalnymi uszkodzeniami słuchu, do których może dojść na skutek również nieżytów nosa, a także alergii, powtarzających się zapaleń ucha czy angin. Przypominajmy dość często dziecku, że hałas nie sprzyja dobremu komunikowaniu się. Nie mówmy do dziecka zbyt głośno i zbyt szybko. Nie używajmy spieszczeń. Miejmy na uwadze to, że nasza mowa jest wzorem dla dziecka. Słownictwo dziecka wzbogacajmy poprzez rozmowy, czytanie lub opowiadanie bajek, wierszyków, wyliczanek, śpiewanie piosenek. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje środowiska, które umożliwia poznanie otoczenia poprzez ruch, dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Najlepiej rozwija się poprzez swobodne zabawy z innymi dziećmi, doświadczenie wielu wrażeń i eksperymentowanie, co zapewniamy dziecku podczas jego pobytu w przedszkolu, jednak szalenie istotne jest kontynuowanie tych aktywności w środowisku domowym.

A. Piechnik

Bibliografia: Cieszyńska J., Przygotowanie do nauki czytania [w:]Bliżej Przedszkola, nr 108, wrzesień 2010. Fedorowska W., Wardowska B., Rocławski B., Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka, Gdańsk 1995. Min­cza­kie­wicz E. M., Mowa., Rozwój-Zaburzenia-Terapia, Kra­ków 1997. Zale­ski T., Opóź­nie­nia w roz­woju mowy, War­szawa 2002. http://natemat.pl/40249,wylacz-dziecku-telewizor-fundujemy-najmlodszym-nadmiar-bodzcow-przed-ktorymi-nie-maja-jak-sie-ochronic


DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECKA

 1. Dojrzałość szkolna:

Rozumiana jest jako moment równowagi między wymaganiami szkoły a  możliwościami  rozwojowymi  dziecka.

 1. Trzy  aspekty rozwoju dziecka:

a) rozwój fizyczny: wzrost, waga, stan zdrowia, prawidłowe funkcjonowanie  układu  nerwowego, wzrok, słuch b) rozwój umysłowy: mowa – poprawna artykulacja, zasób słownictwa, swoboda wypowiedzi, zasób pojęć, wiedzy, zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania wniosków, dokonywania analizy i syntezy, rozumienie poleceń, zdolność koncentracji uwagi c) rozwój społeczno-emocjonalny: samodzielność, zaradność, umiejętność nawiązywania kontaktów, łatwość orientacji w  środowisku, równowaga uczuciowa i opanowanie, obowiązkowość, zainteresowanie szkołą Jeśli rozwój psychofizyczny dziecka jest prawidłowy to osiąga ono dojrzałość szkolną  w  wieku  6-7 lat.

 1. Najistotniejsze elementy przygotowania dziecka do nauki czytania:
 • zdolność spostrzegania różnic i podobieństw
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazu
 1. Najważniejsze elementy przygotowania do nauki pisania:
 • sprawność manualna pozwalająca na sprawne odtwarzanie wzorów i elementów liter
 • umiejętność zachowania kierunku pisania od strony lewej  do prawej
 1. Pomoc specjalistów:

     Psycholog i pedagog są w stanie ocenić stopień dojrzałości szkolnej Twojego dziecka, a w razie trudności wskazać sposób pomocy w jej osiągnięciu. Zawsze kierują się dobrem dziecka i chęcią uchronienia go przed szkolnymi niepowodzeniami.