O PRZEDSZKOLU

przedszkole

Przedszkole w Lipnicy Murowanej po 75 latach swojej działalności, początkowo w ochronce u sióstr Urszulanek, następnie w budynku Urzędu Gminy, doczekało się swojego obiektu. Nowy budynek przedszkola powstał dzięki środkom gminnym a także pozyskanym przez gminę środkom zewnętrznym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Od 29 sierpnia 2014 roku przedszkole nosi imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Do placówki mogą uczęszczać dzieci od 3 do 6 roku życia. Prowadzonych jest 7 oddziałów zróżnicowanych pod względem wiekowym.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.

Przedszkole jest nowoczesną, znakomicie wyposażoną placówką. Posiada m.in. estetycznie urządzone sale zabaw, sypialnię, salę audiowizualną, gabinet logopedy, świetnie wyposażoną kuchnię oraz stołówkę, na której codziennie serwowane są 3 przygotowywane na miejscu posiłki. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań w salach oraz zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Pomieszczenia przedszkolne i wyposażenie (w tym środki dydaktyczne) pozwalają na realizację przyjętych programów. Piękny, duży ogród sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rodzinną atmosferę. W pracy z dziećmi stosuje metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU
O HISTORII LIPNICKIEGO PRZEDSZKOLA

 

 

.

Historia lipnickiego przedszkola

      Początek historii lipnickiego przedszkola datuje się na rok 1939. Wtedy to do budynku wybudowanego przez Związek Lipniczan przybyły Siostry Urszulanki, które poprowadziły ochronkę dla dzieci, zwaną też przedszkolem caritasowym. W budynku zostały wydzielone dwa pomieszczenia, które zostały adaptowane na potrzeby dzieci. Mieściły się tam dwie salki, w których odbywały się zajęcia i zabawy, ale także służyły jako miejsce do spożywania posiłków i leżakowania. Kuchnia i szatnia znajdowały się w suterenach budynku. Wówczas do ochronki uczęszczało dwadzieścioro dzieci.
    W roku 1962 ochronka została przekształcona w Państwowe Przedszkole, a jego pierwszym dyrektorem została Julia Polek (Romanowska), która stanowisko to piastowała do roku 1990. Kolejne zmiany przyniósł rok 1980. Wtedy to przedszkole zostało przeniesione do budynku, w którym poprzednio znajdowała się siedziba Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej. Nowe przedszkole zostało zmodernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci. Posiadało trzy sale zabaw, dysponowało oddzielną jadalnią, kuchnią i sypialnią. 
   W 1990 roku, z powodu przejścia ówczesnego dyrektora na stanowisko wizytatora Tarnowskiego Kuratorium Oświaty z delegaturą w Bochni, placówką pokierowała wybrana na dyrektora placówki, p. Halina Chrzanowska. Równolegle z istnieniem przedszkola funkcjonowały też przyszkolne oddziały dla dzieci 6-letnich przy Szkołach Podstawowych w Lipnicy Górnej, Lipnicy Dolnej i Borównej. Z czasem przeszły one pod nadzór Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej, a następnie przekształcono je w oddziały zamiejscowe, do których uczęszczać mogły także młodsze dzieci. Oddziały te zostały zlikwidowane w 2004 roku z powodu niżu demograficznego. Wówczas też na emeryturę odeszła obecna pani dyrektor, a stanowisko to z kolei objęła p. Renata Kurek.
   Oddział zamiejscowy w Lipnicy Dolnej został w 2006 roku reaktywowany. Odremontowano w nim wnętrze, wybudowano nowoczesny bezpieczny plac zabaw oraz parking. Oddział mieści salę zajęć i łazienkę dostosowaną dla dzieci zróżnicowanych wiekowo oraz inne niezbędne do pracy pomieszczenia.
W dawnym budynku lipnickiego przedszkola panowała wspaniała rodzinna atmosfera, jednak z upływającym czasem dzieci przybywało i warunki lokalowe stały się w nim niewystarczające. Wtedy to zrodziła się myśl o budowie nowoczesnego przestronnego budynku przedszkola.
Dzięki staraniom władz lokalnych, wojewódzkich i proboszcza parafii, przy niemałym udziale dyrektora przedszkola, powstał piękny, nowoczesny obiekt, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie nowego przedszkola odbyło się 29 sierpnia 2014 roku przy udziale i obecności najwyższych władz wojewódzkich, kuratoryjnych i diecezjalnych. W tym też dniu zostało nadane imię naszemu przedszkolu: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ.
   Od 1 września 2014 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki – została nim p. Beata Pajor.
   Nowy budynek przedszkola mieści pięć przestronnych kolorowych sal zajęć, dostosowanych do wieku dzieci, w pełni wyposażoną kuchnię z jadalnią, windę oraz inne niezbędne do codziennej pracy pomieszczenia. Dzieci niemal codziennie korzystają z położonego nieopodal placu zabaw oraz nieco oddalonego starego ogrodu.
    W roku 2019 stanowisko dyrektora przedszkola objęła p. Monika Kruk.

    Lipnickie placówki wychowania przedszkolnego, poczynając od ochronki, poprzez oddziały zamiejscowe, a na obecnym przedszkolu kończąc, to, można rzec – DRUGI DOM. Wszak klimat w naszym przedszkolu nie tworzą mury, ale atmosfera i osoby, które tu pracują, a także radosne przedszkolaki i ich rodzice.
„ (…) kształtować się [tutaj] będą młodociane serca na tęgich obrońców Boga i Ojczyzny. – Wyjdą z niej całe szeregi Lipniczan uzbrojone w męstwo i hart ducha (…)” (fr. „Aktu erygowania ochronki w Lipnicy Murowanej” z 18 lipca 1938 r.).

W 60 rocznicę utworzenia Państwowego Przedszkola w Lipnicy Murowanej

Autorzy tekstu: Renata Krzyżak, Joanna Grabarz, Beata Pajor.
Recenzenci: Halina Chrzanowska, Renata Kurek.