ORGANIZACJA DNIA

jadłospis3

ŚNIADANIE

8.15 ŚNIADANIE GRUPY SÓWEK I JEŻYKÓW

8.40 ŚNIADANIE GRUPY MISIÓW I BIEDRONEK

9.10 ŚNIADANIE GRUPY MOTYLKÓW I PSZCZÓŁEK

OBIAD

11:40 OBIAD GRUPY MISIÓW I BIEDRONEK 

12.15 OBIAD GRUPY SÓWEK I JEŻYKÓW

12.45 OBIAD GRUPY MOTYLKÓW I PSZCZÓŁEK

PODWIECZOREK

14.20 PODWIECZOREK TURA I 

14.35 PODWIECZOREK TURA II

 

7.00- Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju.

8.00 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe. Zajęcia religii i języka angielskiego dla części grup według harmonogramu.

ŚNIADANIE

9.30 Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia religii i języka angielskiego dla części grup według harmonogramu.

10.30 Spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.30 II zajęcia dydaktyczne grup starszych. Kierowana aktywność muzyczna, plastyczna i ruchowa. Czynności higieniczno-porządkowe.

OBIAD

12.30–14.30 Odpoczynek dzieci leżakujących.

13.00 Głośne czytanie literatury, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci.

13.30 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspieranie i korygowanie rozwoju.

PODWIECZOREK

15.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali.

 

ramowy-dolna-2

8:00 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne. Zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

9:00 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno- porządkowe.

9:30 Śniadanie

10:00 Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia języka angielskiego.

11:00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

12:00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, wg zainteresowań. II zajęcia dydaktyczne dla dzieci starszych.

12:30-13:00 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne. Zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).