PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkolne Koło Wolontariatu, którego członkami są wszyscy nauczyciele przedszkola, podjęło następujące działania:

– zbiórka plastikowych nakrętek na leki dla małych podopiecznych ze Stowarzyszenia Liver ,

– zbiórka baterii we współpracy z firmą REBA. W jej ramach wspieramy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach,

– „Dzień Życzliwości” – przesłanie życzeń z okazji Dnia Życzliwości emerytowanym pracownikom przedszkola – listopad – grudzień 2022 r.,

– zorganizowanie akcji „Paka dla Psiaka” – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich, dla Fundacji Obrony Praw Zwierząt – schronisko w Borku, październik – grudzień 2022 r.,

– zbiórka naklejek na maskotki dla dzieci z sali wybudzeń Instytutu – Pominik CZD w Warszawie we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej, wrzesień – listopad 2022 r., 

– zbiórka zniczy w akcji „Mogiłę żołnierza ocal od zapomnienia” oraz zorganizowanie wyjścia na cmentarz z I wojny światowej w Lipnicy Murowanej oraz na mogiły pracowników przedszkola – październik 2022 r.,

– kiermasz charytatywny na leczenie Karola Bronikowskiego, mieszkańca Lipnicy Murowanej – październik 2022 r.. Zebrano 4.058,66 zł i wpłacono na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba dla Karola Bronikowskiego,

– ogólnopolska akcja „Góra Grosza” (XXIII edycja) na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach – listopad 2022 r. – marzec 2023 r.,  zebrano 374,83 zł,

– ogólnopolska akcja „Kwiatki na Dzień Matki” dla mam przebywających razem z dziećmi w szpitalu Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej. Zebrano 98 kwiatów i przesłano do p. Anny Ojer – pomysłodawczyni akcji,

– kiermasz charytatywny na leczenie i rehabilitację dwuletniego Jasia Jarosińskiego z Lipnicy Dolnej. Zebrano 2 763, 30 zł i wpłacono na subkonto Jasia,

– liczne spotkania czytających dzieciom rodziców w grupach przedszkolnych.

Należy podkreślić ogromną rolę rodziców, którzy wspierali wszystkie akcje organizowane w przedszkolu, dając tym samym fantastyczny przykład swoim dzieciom. Stali się oni promotorami idei wolontariatu wśród swoich rodzin. Udział przedszkolaków w wielu akcjach za pośrednictwem rodziców zaowocuje w przyszłości aktywnością dzieci w kierunku niesienia pomocy innym.

Wszystkim wspierającym akcje wolontariackie serdecznie dziękujemy!

Koordynatorki Przedszkolnego Koła Wolontariatu
A. Piechnik, J. Zapart