INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH ZAJĘCIAMI LOGOPEDYCZNYMI

logopProsimy, aby dzieci objęte terapią logopedyczną w naszym przedszkolu, codziennie ćwiczyły w domu z rodzicem, wykonując zalecenia pani logopedy (zamieszczone w zeszytach). Prosimy także, aby dzieci swoje zeszyty przynosiły do przedszkola tylko w dniach przydzielonych im zajęć logopedycznych.

Więcej o powodzeniu terapii logopedycznej można poczytać tutaj.