INFORMACJA Z GOPS W LIPNICY MUROWANEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się do wszystkich mieszkańców tutejszej Gminy z serdeczną prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w diagnozie zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy Lipnica Murowana, a tym samym na wypracowaniu skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej. Jednocześnie będzie podstawą do opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej”. Aby skutecznie pomagać potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy.

Ankieta została zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka pod adresem gops.lipnicamurowana.pl oraz na Facebook’u Ośrodka (GOPS w Lipnicy Murowanej). 

Tutejszy Ośrodek serdecznie prosi o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie ankiety, którapomoże w diagnozie oraz wypracowaniu skutecznych metod przeciwdziałania przemocy.