PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW

Serdecznie dziękujemy
Radzie Rodziców
Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej
im. św. U. Ledóchowskiej
za zorganizowanie
wspaniałego Dnia Dziecka!