PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ MAŁOPOLSKĘ

W tygodniu poprzedzającym Dzień Ziemi nasze przedszkolaki po raz kolejny wzięły udział w akcji POSPRZĄTAJ Z NAMI MAŁOPOLSKĘ.  Wszystkie grupy przedszkolne dołożyły małą cegiełkę, do tego aby wokół nas było czyściej
i piękniej.  Akcja ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do dbałości o nasze środowisko . Ma uświadomić dzieciom, a niekiedy i dorosłym obserwującym wysiłki dzieci, że odpowiedzialność za przyszłość naszej planety leży w naszych rękach  i każdy może coś dla niej zrobić.
Bo JEJ LOSY, TO LOSY PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!!!

mgr R. Krzyżak

Galeria zdjęć