Zapraszamy nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicem/opiekunem prawnym na DNI OTWARTE do naszego przedszkola 29.08 (poniedziałek) i 30.08 (wtorek) 2022 r. w godzinach: 900–1100. Prosimy o zabranie pantofli na zmianę i nakrycia głowy, jeśli dni będą słoneczne.