Rada Rodziców działająca przy naszym przedszkolu ustaliła wysokość składki na nieobowiązkowe ubezpieczenie dzieci NNW na rok szkolny 2019/2020 – 35 złotych. Płatne do 26 września 2019 roku u wychowawców grup.

Składka na Radę Rodziców pozostała na poziomie 15 zł.