AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA W ODDZIALE PRZEDSZKOLA W LIPNICY DOLNEJ

plakat_grafika_sprzatanie_swiata_2019_978x1403-696x998Oddział przedszkolny w Lipnicy Dolnej przystąpił do projektu organizowanego przez stowarzyszenie NASZA ZIEMIA, związanego z ogólnopolską akcją Sprzątania Świata pod hasłem : NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY. Przystąpienie do projektu zawdzięczamy energicznym pracownikom Urzędu Gminy. W ramach projektu dzieci wzięły udział w porządkowaniu otoczenia budynku naszego oddziału przedszkolnego, Wiejskiego Domu Ludowego oraz drogi tzw.Dominikówki. Oprócz tego przedszkolaki w sposób spektakularny uprzątnęły piasek z nowopowstałego placu wokół „szkoły”. Wszystkie te działania były poprzedzone zajęciami edukacyjnymi dotyczącymi ekologii. Dzieci w sposób praktyczny uczyły się sposobu segregacji odpadów, dowiedziały się co to jest recykling i w jaki sposób my sami, możemy pomóc naszej planecie. Dzieci mają świadomość co szkodzi przyrodzie a tym samym, nam samym.
Zwieńczeniem akcji była wizyta w naszym oddziale Pana Wójta, Dyrektora GDK oraz urzędników naszej gminy, którzy wręczyli naszym dzielnym przedszkolakom dyplom za udział w akcji sprzątania świata i wielkie
pudło kloców. Wcześniej jednak przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że zostaną strażnikami przyrody i otrzymali odznakę przyjaciela przyrody oraz mały upominek.

                                                                                    R.Krzyżak

Zapraszamy do galerii zdjęć