KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie dzieci z gr I, II, III, IV, V i VI do udziału w KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ, który odbędzie się 10.06.2021 r. w  naszym przedszkolu.

Cele konkursu:

– Rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych dzieci

– Prezentacja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym

– Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu

– Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę

– Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób

– Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Regulamin konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym

– Uczestnicy mogą wystąpić pojedynczo lub grupowo

– Każdy uczestnik przezentuje jedną piosenkę w języku angielskim

– Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 08.06.2021 u wychowawców grup podając tytuł wybranej piosenki

– Uczestnik może zaśpiewać z podkładem muzycznym

– Kryteria oceny: zgodność z tematem, interpretacja, walory muzyczne, poprawność językowa

–  Oceny wykonawców dokona specjalnie powołane Jury

– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie, a rodziców do pomocy w przygotowaniach.