WAŻNA INFORMACJA

Zwracamy się z apelem do Rodziców, aby nie zostawiali na czas odprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, samochodów z włączonym silnikiem. Oprócz tego, że jest to bardzo nieekologiczne, to przede wszystkim stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.
Informacją ta dotyczy zarówno placówki w Lipnicy Murowanej, jak i oddziału zamiejscowego w Lipnicy Dolnej.