DEKARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w terminie od 6 do 12 lutego 2023r. w sekretariacie przedszkola lub poprzez wrzucenie do skrzynki przy drzwiach wejściowych.
BRAK DEKLARACJI OZNACZA REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024