INFORMACJA


Na terenie przedszkola naleziono złoty kolczyk. 

Czeka na właściciela w sali maluszków – w grupie Misiów.