INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Dyrekcja przedszkola informuje, że w przedszkolu stwierdzono jeden pozytywny przypadek SARS-Cov-2 wśród personelu sprzątającego. Po konsultacjach i w wyniku uzgodnień z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bochni, w związku z tym, że nie zaistniał bezpośredni kontakt pracownika z dziećmi i personelem, przedszkole nadal pracuje w systemie stacjonarnym i nikt nie został skierowany na kwarantannę lub izolację. 
Jednocześnie przypominamy o obowiązujących w przedszkolu obostrzeniach: osoby z zewnątrz zakrywają nos i usta, dezynfekują ręce i skracają do minimum czas przebywania w przedszkolu. W szatni może przebywać równocześnie 6 osób. Prosimy, by nie oczekiwać w szatni na dzieci jedzące posiłek.